Beweging creëren

Vader Veranderadvies realiseert verandering in de publieke sector. Gericht op resultaat, in verbinding met de mensen, nuchter en doortastend. De grootste uitdagingen in de publieke sector zien we op dit moment in het sociaal domein.