Vader Veranderadvies

Beweging creërenimage005

Leiding geven aan verandering, dat is mijn kracht. Verandering is doelgericht. En wat is er mooier dan te werken aan verandering die de samenleving een klein stukje beter maakt? Daarom werk ik graag voor maatschappelijke organisaties: als de organisatie als geheel of de mensen die er werken een beetje beter gaan presteren, worden maatschappelijke doelen beter bereikt.

in verschillende rollen

De beweging kan op verschillende manieren in gang worden gezet. Soms is visievorming nodig, richting bepalen. Ik kan meedenken als adviseur en met mijn brede ervaring richting geven aan het strategisch denkproces van de organisatie. Soms hebben managers coaching nodig om de visie om te zetten naar de manier waarop zij dagelijks met hun medewerkers omgaan en hen sturing geven. Als resultaatgericht coach en trainer kan ik individuele managers coachen of een managementontwikkeltraject opzetten. Soms neem ik het tijdelijk over als projectleider, interim-manager of procesmanager.

het sociaal domein

Gemeenten en zorginstellingen hebben een enorme transfomatieopgave. De afgelopen jaren mocht ik daar zelf ook een bijdrage aan leveren. Ik zie kansen om de zorg te herzien en fundamenteel te verbeteren. Door een helder beeld neer te zetten en tegelijkertijd kleine stapjes te nemen, via iedere medewerker die met de cliënt, de burger, bezig is. ‘Dáár, in dat contact moet het plaatsvinden, de transformatie. Een taai, complex vraagstuk, dat zeer de moeite waard is om aan te werken.

Samen met anderen

In mijn opdrachten werk ik waar nodig samen met anderen. Ik heb een samenwerkingsrelatie met adviseurs van Hiemstra & De Vries en met Thomas Verhiel van De Generalist. Waar effectief voor de opdracht kan ik ook anderen uit  mijn netwerk inzetten.

Logo-Tekst2209146