Over mijzelf

jeanette200x200MIJN MISSIE

Ik wil mij inzetten voor organisaties met een taak in de maatschappij. Het is mijn missie deze organisaties te helpen resultaatgericht te werken, gericht op wat zij willen bereiken in en voor de (lokale) maatschappij.

De ontwikkelingen in het sociaal domein hebben mijn specifieke aandacht de afgelopen jaren. Ik geloof van harte in het decentraliseren  van deze taken naar gemeenten. Deze tijd van transitie en transformatie is een unieke kans om de zorg voor mensen die het minder goed zelf redden sneller, goedkoper maar vooral ook veel resultaatgerichter in te zetten. Natuurlijk is het ingewikkeld om het ook met veel minder geld te organiseren maar ik geloof en heb in de praktijk gezien dat het kan. Door het eenvoudiger en terug te durven gaan naar de essentie: wat heeft deze burger nu echt nodig? En dan niet meer doen dan wat echt nodig is.

MIJN STIJLpinguins onderweg

In mijn opdrachten verbind ik mij met de mensen. Ik ga in gesprek over wat zij zien als het doel van hun werk, waar zij in geloven, waar ze warm voor lopen. Dat verbind ik met de maatschappelijke doelen die gerealiseerd moeten worden.

Mijn stijl is direct, vanuit betrokkenheid. Ik kom dichtbij, benoem wat nodig is, ben gericht op resultaat en waardeer de ontwikkeling. Ik maak geen uitgebreide plannen of planningen maar weet goed waar ik heen wil. Daarop committeer ik de mensen en daarop komen zij in beweging. De stip op de horizon is altijd helder en wat in het hier en nu gebeuren beoordeel ik consistent vanuit dat perspectief. Dat is herkenbaar voor de mensen met wie ik werk . Ik maak gebruik van de ontwikkeling en beweging die zich voordoet en zonodig geef ik die een extra zetje.

MIJN ACHTERGROND

Ik ben geboren (1971) in Zeeland en heb bedrijfseconomie gestudeerd in Maastricht. Bij mijn eerste werkgever SBI training en advies heb ik het vak van trainer geleerd en de waarde van medezeggenschap en werknemersparticipatie leren kennen. Ik heb in die tijd de SIOO-opleiding tot organisatie-adviseur gevolgd. Ik was sectormanager van de zuidelijke business unit (twee vestigingen). Vervolgens heb ik het adviesvak verder verkend bij KPMG Public Sector. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar Hiemstra & De Vries en mij vanaf die tijd volledig verbonden aan veranderopdrachten in de publieke sector als interim-manager, projectleider, trainer.

In 2015 heb ik de stap gewaagd en mijn eigen bedrijf Vader Veranderadvies opgericht.

profielfoto

Ik ben Insights Discovery geaccrediteerd.

maxresdefault

 

PRIVÉ

Ik woon onder de rook van Amsterdam met mijn drie tienerdochters. Ik hou van fietsen, spinnen op de sportschool en erop uit trekken naar strand of bos.

klein gezinnetje